Konkursy

W ramach Konferencji przewidziane są dwa konkursy na najlepszy referat: w sesji plakatowe i w sesji referatowej. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Komitet Naukowy Konferencji.

W konkursach mogą wziąć udział wyłącznie studenci studiów I i II stopnia, spełniający kryteria opisane w regulaminach dostępnych poniżej.

Regulamin Konkursu w sesji referatowej

Regulamin konkursu w sesji plakatowej

Szablon artykułu