Komitet Naukowy

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest dr inż. Jarosław Rubacha

Członkowie Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
dr hab. Arkadiusz Józefczak, prof. UAM
dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH
dr hab. Anna Snakowska, prof. AGH
dr hab. inż. Wiesław Wszołek, prof. AGH
dr inż. Dorota Czopek
dr inż. Jakub Gałka
dr Jacek Konieczny
dr inż. Adam Pilch
dr Marek Pluta
dr inż. Agata Szeląg
dr inż. Bartosz Ziółko