Opłaty

Opłata konferencyjna wynosi:
50 zł dla osób referujących
80 zł dla słuchaczy

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy udział we wszystkich punktach programu, wyżywienie, koszulkę okolicznościową oraz materiały konferencyjne.

Prosimy o dokonanie opłaty do dnia 17.02.2017r.

Dane do przelewu:

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

nr rachunku: 62 1240 4575 1111 0010 6266 0621

tytuł przelewu: OSKA 2017 – imię i nazwisko

Prosimy, aby nazwa przelewu była dokładnie taka – w innym przypadku możemy mieć problem z zaksięgowaniem opłaty konferencyjnej.