O Osce

W tym roku zaszczyt organizacji 4. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków, która planowana jest na 31 marca – 2 kwietnia 2017, przypada Kołu Naukowemu Akustyki Architektonicznej, działającemu na Akademii Górniczo-Hutniczej przy współpracy ze Studenckim Kołem Akustyków, działającym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tegoroczna konferencja odbędzie się na AGH w Krakowie.

Historia

Pierwsza OSKA zorganizowana została w grudniu 2013 roku przez studentów należących do Studenckiego Koła Akustyków i odbyła się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapoczątkowali oni niesamowite wydarzenie, w którym studenci zainteresowani akustyką mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, ale także nawiązać cenne kontakty ze studentami z innych ośrodków naukowych. Po drugiej edycji konferencji, która odbyła się w tym samym miejscu, w porozumieniu z kolegami i koleżankami z Poznania postanowiliśmy zmienić formę konferencji tak, aby mogła odbywać się w różnych ośrodkach naukowych.

zdjecie1
1.Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków – Poznań, grudzień 2013

zdjecie2
2.Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków – Poznań, grudzień 2014

Zeszłoroczna konferencja

Na początku konferencji w imieniu dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zabrał głos prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak – kierownik Katedry Mechaniki i Wibroakustyki. Bardzo ciepło powitał on wszystkich uczestników konferencji, mówiąc że widząc tak liczne grono młodych akustyków jest już spokojny o rozwój akustyki w Polsce.

Następnie miał miejsce wykład plenarny, który wygłosił dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH – Kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej. Przedstawił on badania i projekty realizowane w laboratorium. W niektórych z nich uczestniczyło również nasze koło naukowe, o czym profesor wspominał wielokrotnie podczas wykładu.

zdjecie3 Dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński – kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej

Następnie zabrał głos Jacek Śliwiński – przedstawiciel firmy Barrisol, która była głównym sponsorem konferencji. Opowiedział on o tym jak ważną rolę w akustyce pełni sufit.

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji miejsce przy mikrofonie zajęli studenci. Przez trzy dni wygłosili oni aż 26 referatów z różnych dziedzin akustyki, takich jak akustyka architektoniczna, elektroakustyka, inżynieria dźwięku, akustyka środowiska, psychoakustyka, protetyka słuchu i akustyka mowy. Referaty zostały podzielone na sześć sesji: „Rozproszone dźwięki”, „Z mikrofonem po świecie”, „Mierzysz i wiesz”, „Podstępy akustyki”, „Niech stanie się dźwięk”, „Słuchaj uchem, a nie brzuchem”.

Konkursy

Część referatów brała udział w konkursie na najlepszy referat. Przedstawione przez nich prace naukowe oraz ich prezentacja oceniane były przez pracowników naukowych oraz studentów. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Polskie Towarzystwo Akustyczne, nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Nautilus, a także zostali zaproszeni na szkolenie organizowane przez firmę Brüel & Kjær.

1 miejsce – Wojciech Binek (AGH) z referatem „Analiza metod geometrycznych stosowanych w optyce pod kątem możliwości ich zastosowania w akustyce”
2 miejsce – Bartłomiej Chojnacki i Michał Ziobro (AGH) z referatem „Piezoelektryczne wszechkierunkowe źródło dźwięku do akustycznych badań w skali w zakresie ultradźwięków”
3 miejsce – Maciej Blaszke, Dawid Weber i Szymon Zaporowski (Politechnika Gdańska) z referatem „Procesor efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia mobilne”

zwyciezcy Dawid Weber, Szymon Zaporowski, Maciej Blaszke, Wojciech Binek, Bartłomiej Chojnacki, Michał Ziobro – zwycięzcy konkursu na najlepszy referat

Dodatkowo zorganizowano konkurs publiczności, w którym brały udział wszystkie referaty. Po zaprezentowaniu wszystkich referatów uczestnicy konferencji wraz z przedstawicielami sponsorów mogli oddać swoje głosy na najciekawsze referaty. Zwycięzcą w tym konkursie został Adam Szwajcowski (AGH) z referatem „Projekt harmoniki szklanej. Analiza praktyczna i teoretyczna dźwięku pocieranego szkła”. Nagrodę ufundowała firma Ecophon.

zwyciezca2 Adam Szwajcowski – zwycięzca konkursu o nagrodę publiczności, wraz z Matką Założycielką OSKI – Elą Maniakowską

wspolnezdjecie Wspólne zdjęcie

Koniec i bomba, a kto nie był, ten trąba!