O Osce

W tym roku zaszczyt organizacji 4. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków przypadł Kołu Naukowemu Akustyki Architektonicznej, działającemu na Akademii Górniczo-Hutniczej przy współpracy ze Studenckim Kołem Akustyków, działającym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tegoroczna konferencja odbyła się na AGH w Krakowie.

Konferencja zgromadziła ponad 100 osób z dziewięciu polskich uczelni, z czego prawie połowa prezentowała swoje badania podczas wystąpień w trakcie sesji referatowych i plakatowych. Uczestnicy mieli także możliwość nawiązania kontaktu z przedstawicielami firm sponsorskich oraz zapoznania się z ich produktami, co również jest istotnym elementem konferencji – pozwala studentom na nawiązanie cennych znajomości, które mogą mieć znaczenie w ich przyszłym życiu zawodowym.

Tegoroczną konferencję rozpoczął wykład plenarny prof. Anny Snakowskiej z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH Oczywiste, nieoczywiste?, który przybliżył słuchaczom różne aspekty falowej natury dźwięku. Następnie rozpoczęła się pierwsza sesja referatowa – Muzyka łagodzi obyczaje. Prezentacje dotyczyły zagadnień związanych z muzycznym aspektem akustyki – tworzeniem efektów gitarowych, doborem aparatów słuchowych do odbioru muzyki na żywo, badaniem podobieństwa różnych grup instrumentów do głosu ludzkiego, czy projektowaniem gitary wzorowanej na skrzypcach Stradivariusa.

Tematyka tegorocznej OSKI była niezwykle zróżnicowana, co pozwoliło na stworzenie siedmiu sesji, z których każda dotyczyła innego działu akustyki. Referaty w sesji W czterech ścianach dotyczyły głównie akustyki architektonicznej – pomiarów współczynnika pochłaniania dźwięku w rozszerzonym paśmie częstotliwości, badań izolacyjności akustycznej przegród w budynkach, problemu hałasu na strzelnicy oraz projektu mebli akustycznych do pracy w systemie co-working.

Kolejna sesja Szkiełkiem i uchem poruszała głównie tematykę miernictwa akustycznego. Znalazły się w niej plakaty dotyczące pomiaru zrozumiałości mowy w pomieszczeniu, wpływu osłony na charakterystykę mikrofonu, czy związku charakterystyk fazowych przetworników z jakością reprodukcji sygnału. Można się również było dowiedzieć, jaki jest wpływu hałasu na wydajność pracy oraz czy nieprofesjonalne źródła impulsów mogą być przydatne w pomiarach akustycznych.

W sesji Co w trawie piszczy nastąpiło zderzenie akustyki z biologią i naukami przyrodniczymi. Prezentowane badania omawiały m. in. relację pomiędzy rytmem, a emocjami człowieka, wpływ materiałów dźwiękoaktywujących na hipertermię ultradźwiękową oraz percepcję dźwięków u osób niesłyszących. Można było również usłyszeć o nocnej ptasiej wędrówce wybrzeżem Bałtyku i o tym, jak monitoring akustyczny może pomóc ornitologom w badaniu zachowań różnych gatunków ptaków.

Na konferencji nie zabrakło również sesji Na początku był hałas poświęconej problematyce hałasu. Referujący poruszyli zagadnienia związane z analizą ruchu drogowego, modelowaniem hałasu kolejowego, budową lokalizatora akustycznego oraz badaniem wpływu kroku próbkowania na parametry akustyczne hałasu impulsowego.

Ostatnia sesja referatowa Akustyczne „zrób to sam” poświęcona była głównie projektom dotyczących akustyki od strony cyfrowej, związanych z technologią mowy i przetwarzaniem sygnałów. Zaprezentowana została aplikacja do wizualizacji przestrzennych odpowiedzi impulsowych pomieszczeń, program implementujący metodę źródeł pozornych w środowisku graficznym, parametryczno-statystyczny syntezator mowy oraz badania nad kierunkowością źródła dźwięku w kontekście budowy sztucznych ust.

Wydarzenie zamykała sesja plakatowa Różności ze świata akustyki. Prezentujący omawiali z zainteresowanymi słuchaczami szczegóły swoich badań, których tematyka dotyczyła m.in. analizy akustycznej wybranych zjawisk fonetycznych języka kaszubskiego, detekcji mowy patologicznej spowodowanej spożyciem alkoholu, zastosowania sieci neuronowych w cyfrowej syntezie dźwięku, czy wpływu przezczaszkowej stymulacji prądem stałym na układ słuchowy. Prezentujący omówili również badanie procesu wytwarzania monowarstw Pickeringa przy pomocy ultradźwięków, zastosowanie przetworników piezoelektrycznych przy tworzeniu elektronicznych padów, czy ciekawe zagadnienie akustyki bąbelków.

Ważnym elementem każdej OSKI jest konkurs na najlepsze wystąpienie. W tym roku osobno nagrodzono prezentacje w sesji referatowej i plakatowej. Ze względu na wysoki poziom prezentowanych referatów, wytypowanie zwycięskich wystąpień nie było łatwe. Ostatecznie jednak komisja konkursowa, w skład której weszli pracownicy naukowi AGH oraz przedstawiciel studentów, przyznała następujące nagrody:

Sesja referatowa

I miejsce: Implementacja metody źródeł pozornych w środowisku graficznym
inż. Dominik Szymaniak, Akademia Górniczo-Hutnicza
II miejsce: Analiza nagrań ruchu drogowego w kontekście klasyfikacji typu pojazdu
inż. Maciej Blaszke, mgr inż. Adam Kurowski, inż. Szymon Zaporowski, Politechnika Gdańska
III miejsce: Wpływ materiałów dźwiękoaktywujących na hipertermię ultradźwiękową
lic. Rafał Bielas, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
Wyróżnienie: Analiza możliwości zwiększenia mocy akustycznej klasycznej gitary lutniczej z wykorzystaniem modelowania numerycznego
inż. Monika Sobolewska, Akademia Górniczo-Hutnicza

Sesja plakatowa (przyznano dwie równorzędne nagrody)

Nagroda I: Zastosowanie sieci neuronowych w cyfrowej syntezie dźwięku
inż. Maciej Blaszke, mgr inż. Adam Kurowski, inż. Szymon Zaporowski, Politechnika Gdańska
Nagroda II: Przykład zastosowania przetworników piezoelektrycznych do stworzenia elektronicznych padów na platformie sprzętowej Arduino
inż. Damian Koszewski, inż. Dawid Weber, Politechnika Gdańska

Dodatkowo przeprowadzono konkurs o nagrodę publiczności, którą otrzymał inż. Zbigniew Łatka z Akademii Górniczo-Hutniczej występujący z referatem Parametryczno-statystyczny syntezator mowy.

Trwająca trzy dni konferencja po raz kolejny okazała się sukcesem – wszyscy uczestnicy opuszczali gmach AGH z czuciem satysfakcji, rozszerzenia wiedzy i dobrze spędzonego czasu. Ustalono, że kolejna OSKA odbędzie się w swojej macierzystej uczelni na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu w kwietniu przyszłego roku.

Historia

Pierwsza OSKA zorganizowana została w grudniu 2013 roku przez studentów należących do Studenckiego Koła Akustyków i odbyła się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapoczątkowali oni niesamowite wydarzenie, w którym studenci zainteresowani akustyką mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, ale także nawiązać cenne kontakty ze studentami z innych ośrodków naukowych. Po drugiej edycji konferencji, która odbyła się w tym samym miejscu, w porozumieniu z kolegami i koleżankami z Poznania postanowiliśmy zmienić formę konferencji tak, aby mogła odbywać się w różnych ośrodkach naukowych.

zdjecie1
1.Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków – Poznań, grudzień 2013

zdjecie2
2.Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków – Poznań, grudzień 2014

Zeszłoroczna konferencja

Na początku konferencji w imieniu dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zabrał głos prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak – kierownik Katedry Mechaniki i Wibroakustyki. Bardzo ciepło powitał on wszystkich uczestników konferencji, mówiąc że widząc tak liczne grono młodych akustyków jest już spokojny o rozwój akustyki w Polsce.

Następnie miał miejsce wykład plenarny, który wygłosił dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH – Kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej. Przedstawił on badania i projekty realizowane w laboratorium. W niektórych z nich uczestniczyło również nasze koło naukowe, o czym profesor wspominał wielokrotnie podczas wykładu.

zdjecie3 Dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński – kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej

Następnie zabrał głos Jacek Śliwiński – przedstawiciel firmy Barrisol, która była głównym sponsorem konferencji. Opowiedział on o tym jak ważną rolę w akustyce pełni sufit.

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji miejsce przy mikrofonie zajęli studenci. Przez trzy dni wygłosili oni aż 26 referatów z różnych dziedzin akustyki, takich jak akustyka architektoniczna, elektroakustyka, inżynieria dźwięku, akustyka środowiska, psychoakustyka, protetyka słuchu i akustyka mowy. Referaty zostały podzielone na sześć sesji: „Rozproszone dźwięki”, „Z mikrofonem po świecie”, „Mierzysz i wiesz”, „Podstępy akustyki”, „Niech stanie się dźwięk”, „Słuchaj uchem, a nie brzuchem”.

Konkursy

Część referatów brała udział w konkursie na najlepszy referat. Przedstawione przez nich prace naukowe oraz ich prezentacja oceniane były przez pracowników naukowych oraz studentów. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Polskie Towarzystwo Akustyczne, nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Nautilus, a także zostali zaproszeni na szkolenie organizowane przez firmę Brüel & Kjær.

1 miejsce – Wojciech Binek (AGH) z referatem „Analiza metod geometrycznych stosowanych w optyce pod kątem możliwości ich zastosowania w akustyce”
2 miejsce – Bartłomiej Chojnacki i Michał Ziobro (AGH) z referatem „Piezoelektryczne wszechkierunkowe źródło dźwięku do akustycznych badań w skali w zakresie ultradźwięków”
3 miejsce – Maciej Blaszke, Dawid Weber i Szymon Zaporowski (Politechnika Gdańska) z referatem „Procesor efektów dźwiękowych do gitary na urządzenia mobilne”

zwyciezcy Dawid Weber, Szymon Zaporowski, Maciej Blaszke, Wojciech Binek, Bartłomiej Chojnacki, Michał Ziobro – zwycięzcy konkursu na najlepszy referat

Dodatkowo zorganizowano konkurs publiczności, w którym brały udział wszystkie referaty. Po zaprezentowaniu wszystkich referatów uczestnicy konferencji wraz z przedstawicielami sponsorów mogli oddać swoje głosy na najciekawsze referaty. Zwycięzcą w tym konkursie został Adam Szwajcowski (AGH) z referatem „Projekt harmoniki szklanej. Analiza praktyczna i teoretyczna dźwięku pocieranego szkła”. Nagrodę ufundowała firma Ecophon.

zwyciezca2 Adam Szwajcowski – zwycięzca konkursu o nagrodę publiczności, wraz z Matką Założycielką OSKI – Elą Maniakowską

wspolnezdjecie Wspólne zdjęcie

Koniec i bomba, a kto nie był, ten trąba!