Ważne daty

Rejestracja uczestników z referatami do 22.01.2017
Rejestracja uczestników bez referatów do 29.01.2017
Akceptacja zgłoszeń do 03.02.2017
Opłaty konferencyjne do 09.02.2017
Wysyłanie artykułów do 12.03.2017
Konferencja 31.03-02.04.2017