Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
oska2017@student.agh.edu.pl

Adres korespondencyjny:
Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej
Budynek D-1 Laboratorium 1E
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków